2007. gada 15. decembris

sajukt skaitā


Zemē, kur sirdīm divas puses,
Atrasties.
Zvaigznes līdz divi aizskaitīt,
Sajukt skaitā
Un padoties,
kļūstot par zvaigzni viens otram.

Jūrā, kurai divi krasti
Abi neparasti,
Pazaudēties.
Viļņus līdz divi aizskaitīt,
Sajukt skaitā
Un padoties,
kļūstot par krastu viens otram.

Zemē, kur sešiem miljardiem siržu
divas puses,
Atrasties.
Un kļūt par krastu savam krastam
Un kļūt par zvaigzni savai zvaigznei
/InGa

Nav komentāru: