2014. gada 25. maijs

Dzeja LMA Pagalma svētkos

Putnu būris
Vizbulīšu glezna
Ceriņi LMA pagalmā
LMA Pagalms un svētku karodziņi
Norāde uz dzejas telpu
Dzejas telpa. Gleznas dzejnieku iedvesmai.
Glezna, kas nokļuva manā dzejolī
Akadēmijas telpās
Pie ieejas
Monta lasa dzejoļus
Kaspars
Lasu
Organizatore Laima
17.maijā no Laimas Mūrnieces saņēmu uzaicinājumu piedalīties LMA Pagalma svētkos. Pagalma svētki norisinājās 24.maijā. Svētku ietvaros notika arī dzejas meistardarbnīca. Dzejnieku uzdevums bija, iedvesmojoties no LMA studentu gleznām, uzrakstīt vienu vai vairākus dzejoļus. Dzejniekiem bija atvēlēta īpaša dzejas telpa, kurā bija izstādītas gleznas. Pēc dzejnieku sanākšanas arī mūza bija klāt. Pēc pāris stundu rakstīšanas un svētku baudīšanas notika dzejoļu lasījumi. Dzejnieki nolasīja arī savu mājasdarbu - dzejoli, kurā bija jāiekļauj vismaz viens no šiem vārdiem: glezna, gleznot, gleznotājs, māksla, mākslinieks, pagalms, svētki.

Man ļoti patika dzejas darbnīcas ideja un uzdevums, tāpēc, protams, piekritu pamēģināt un iesaistīties. Arī pati Pagalma svētku gaisotne bija ļoti darbīga, radoša un iedvesmojoša. Pagalms mudžēja no mākslinieku darbiem, no radīšanas prieka un karstās saules.

Inga Pizāne, 25.05.2014

Nav komentāru: